Obre menu

Tel. 620 756 015

info@aulapsigma.cat

Inici / Serveis de psicologia / Trastorns del neurodesenvolupament

Ajuda trastorns del neurodesenvolupament a Vic

Trastorns de l’espectre autista

Cada nen és únic i presenta unes característiques individuals, motius pels quals l’equip d’Aula Psigma elabora un pla de treball individualitzat que abarca la totalitat del nen i la seva família.

Els trastorns de l’espectre autista (TEA) es caracteritzen per dificultats en les àrees de la comunicació, de la interacció social i per la presència de comportaments, interessos i activitats restringides, repetitives i estereotipades.

Existeix una gran variabilitat pel que fa a l’expressió dels símptomes, és a dir, cada nen presenta unes característiques diferents, per la qual cosa, des de Psigma, elaborem un pla de treball individualitzat que avarca diversos àmbits com per exemple:

  • Modificació de conductes desadaptatives
  • Millora de les habilitats de comunicació i de llenguatge
  • Entrenament en habilitats socials
  • Millora de la comprensió de les emocions pròpies i les dels altres
  • Entrenament en “Teoria de la Ment
  • Assessorament a la família
  • Assessorament a centres educatius...

Discapacitat intel·lectual

L’avaluació exhaustiva de les capacitats intel·lectuals i adaptatives és el que ens permet elaborar un bon pla de treball amb l’objectiu d’eliminar i/o minimitzar obstacles.

La discapacitat intel·lectual es caracteritza per limitacions significatives tant en el funcionament intel·lectual com en les conductes adaptatives que s’origina abans dels 18 anys. A Aula Psigma, realitzem una avaluació exhaustiva de les capacitats intel·lectuals i adaptatives de cada nen/a per tal de poder arribar a un diagnòstic i trobar els suports que necessita l’infant i la seva família per tal d’eliminar i/o superar els obstacles als que s’enfronten.

Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

L’abordatge interdisciplinari del TDAH és la clau de l’èxit de la intervenció

El TDAH és un trastorn d’origen neurobiològic que es caracteritza per la presència de problemes atencionals, impulsivitat i hiperactivitat, present abans dels 7 anys i que produeix un deteriorament en diversos àmbits de la vida del nen o l’adolescent.

No tots els infants i adolescents presenten les mateixes manifestacions del trastorn, pel que des de Aula Psigma realitzem una acurada valoració de l’estat psicològic, neuropsicològic i psicopedagògic de cada cas, per determinar les dificultats específiques de cada nen/a.

Pel que fa al tractament tenim en compte 3 aspectes:

  • L’abordatge psicològic: treballem tècniques com les autoinstruccions, l’autocontrol, les habilitats socials i la resolució de problemes.
  • L’abordatge psicopedagògic: a través de les reeducacions psicopedagògiques intentarem pal·liar els efectes negatius del TDAH en relació als aprenentatges, treballarem sobre la repercussió negativa del dèficit atencional, la impulsivitat i la hiperactivitat en el procés d’aprenentatge escolar.
  • L’abordatge farmacològic: un psiquiatre infanto-juvenil, si es creu necessari, valora la necessitat d’introduir la medicació en el tractament del TDAH tenint en compte l’edat del nen, la gravetat dels símptomes, la seva repercussió, i les característiques i preferències de la família.

Dins el tractament del TDAH és molt important l’entrenament a pares, cal donar informació als pares sobre el trastorn i ajudar-los a aplicar tècniques de modificació de conducta per tal de millorar el maneig del comportament dels seus fills i millorar la relació familiar.

Retard global del desenvolupament

Treballar amb diagnòstics provisionals implica un bon acompanyament a l’infant, la familia i l’escola per aprendre a conviure amb les dificultats tot incidint amb la potencialitats.

Parlem de retard global del desenvolupament quan s’aprecia en els infants un retard significatiu en les adquisicions de les fites del desenvolupament a diferents nivells (motricitat, llenguatge, cognició, percepció, funcions emocionals, relació amb l’entorn...). És difícil predir cap a on evolucionaran aquests nens, si cap a la normalització o cap a diferents problemàtiques, per la qual cosa fins que no es pugui clarificar la base del trastorn o retard, tractarem amb diagnòstics provisionals, que serà necessari modificar amb el temps.

A Psigma, psicòlegs i fisioterapeutes, especialistes en desenvolupament infantil, treballem per tal de que cada nen, dins les seves possibilitats, pugui treure el màxim de rendiment de les seves potencialitats. Així com també oferim suport a les famílies per tal de que aprenguin a conviure amb les dificultats de cada infant.