Obre menu

Tel. 620 756 015

info@aulapsigma.cat

Inici / Serveis de psicologia / Trastorns de conducta i/o emocionals

Trastorns de conducta i/o emocionals

Trastorns de conducta (impulsivitat, desobediència, negativisme, rebequeries, gelos...)

La freqüència, magnitud i perseverança en el temps de les conductes és el que ens determina el tipus de treball a realitzar.

Les conductes agressives, d’oposició, desobedients o desafiants es troben sovint en la població infantil i juvenil com a part d’un desenvolupament evolutiu “normal”. Es fa difícil establir els límits en els quals hem de consultar o no a un professional, però les pistes ens les poden donar la freqüència, la magnitud i la perseverança en el temps de la conducta en funció de l’edat del nen.

Des d’Aula Psigma treballem aquest tipus de trastorns a nivell familiar i individual. Es dediquen unes sessions a informar i assessorar els pares en tècniques de modificació de conducta: reforç positiu, retirada de l’atenció, economia de fitxes, cost de resposta, temps fora... i revisem conjuntament de manera periòdica les accions que s’inicien a casa. A nivell individual, si s’escau, s’intervé amb el nen/a o l’adolescent ajudant-lo a entrenar les seves habilitats socials, emocionals i comunicatives, l'entrenament en autoinstruccions, tècniques de relaxació, d’autocontrol...

Trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim (depressió, tristesa, angoixa, tics…)

La major part de les vegades els trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim es manifesten en nens i joves de formes molt diferents de com ho fan en els adults.

Els trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim es presenten en nens i adolescents de diferents maneres, i moltes vegades, de diferent forma de com ho fan en els adults. La simptomatologia és variable, podem trobar manifestacions com: preocupacions constants, pors intenses, inquietud, irritabilitat, tristesa, sentiments de soledat, pèrdua o augment de la gana...

No existeix un únic tractament per aquest tipus de trastorns, si bé l’abordatge cognitiu-conductual és el que ha mostrat uns resultats més satisfactoris, per la qual cosa els psicòlegs de Psigma elaborem un pla personalitzat de treball dins d’aquest marc que inclou tècniques com la relaxació, l’exposició als estímuls temuts, la reestructuració cognitiva, l’entrenament en habilitats socials…

Problemes de relació (timidesa, agressivitat, inseguretat)

El paper de la família és molt important a l’hora d’ajudar els nens/es i joves a relacionar-se amb els altres en situacions concretes de la seva vida quotidiana.

Molts nens, degut a característiques pròpies de caràcter i/o temperament i l’entorn, mostren dificultats de relació amb els iguals. És important treballar amb ells oferint-los estratègies i instruments per a millorar aquesta dificultat.

Aquesta tasca es pot dur a terme mitjançant l’entrenament en habilitats socials i autocontrol, tant a nivell conductual com aprenent a controlar l’ansietat (en el cas de nens tímids). Millorar aquest tipus de dificultat pot fer que millori la seva autoestima i també la seva qualitat de vida. Al mateix temps es treballa amb els pares per acompanyar-los en el seu paper a l’hora d’ajudar els seus fills a relacionar-se en situacions de la seva vida quotidiana. Així, des de Psigma, elaborarem un pla terapèutic individualitzat per a cada nen i la seva família per tal d’ajudar-los, amb les tècniques més adequades, a solucionar els problemes específics.

Fòbies específiques i pors (a la foscor, a l’escola, a la separació...)

S’avalua de manera molt acurada cada cas per tal de trovar les tècniques més adients que ajudin el nen/a a superar les seves pors i/o les seves repercussions en la vida diària.

Les fòbies es caracteritzen per una por intensa i persistent davant certs estímuls, situacions i/o objectes, que resulta excessiva i irracional. Aquesta por apareix com a conseqüència de la presència i/o l’anticipació d’objectes i situacions específics i desencadena una resposta d’ansietat, que resulta desagradable per la persona. Així, les situacions temudes són evitades o viscudes amb un malestar intens, interferint en la vida de la persona i en les seves activitats acadèmiques i/o socials.

Hi ha diverses maneres de tractar les fòbies i les pors, i la que utilitzem des de Psigma (tenint sempre en compte cada cas individual) és la dessensibilització sistemàtica que consisteix en aconseguir que la persona pugui fer una aproximació pas a pas a situacions i objectes que li produeixen ansietat. Així elaborem una jerarquia d’estímuls estressants, i a través de l’exposició en imaginació o en viu i de la relaxació, s’ajuda la persona a enfrontar-se a escenes temudes inhibint les respostes d’ansietat.

Trastorn obsessiu – compulsiu

L’objectiu de les diferents tècniques és proporcionar eines que ajudin els nens/es, joves i a les seves famílies a entendre, manegar, reduir i/o eliminar els símptomes del trastorn.

El trastorn obsessiu-compulsiu es caracteritza per la presencia d’obsessions (pensaments, impulsos o imatges recurrents i persistents que s’experimenten com a intrusos i inapropiats i que causen ansietat o malestar) i compulsions (comportaments o actes mentals de caràcter repetitiu que la persona es veu obligada a fer en resposta a una obsessió amb la finalitat de neutralitzar o prevenir algun esdeveniment o situació negativa).

A Psigma utilitzem la terapia cognitivo-conductual per tal de tractar els infants i adolescents amb TOC. Consisteix en l’aplicació d’una sèrie de tècniques que inclouen l’exposició i prevenció de respostes, la reestructuració cognitiva, i l’entrenament en relaxació entre altres. L’objectiu és proporcionar una sèrie d’eines tant als infants/adolescents com a les seves famílies per tal d’ajudar-los a entendre, manegar, reduir i/o eliminar els símptomes del TOC.

Repercussions de crisis familiars i divorcis

Davant la múltiple variabilitat de manifesacions conductuals i emocionals que pot produir la separació dels progenitors en els seus fills, els psicòlegs infanto-juvenils d’Aula Psigma treballem per contrarestar els efectes negatius d’aquestes crisis.

Freqüentment ens trobem amb famílies que passen per èpoques de crisis, algunes d’elles arribant a la separació dels progenitors. Els nens, davant moments difícils, poden presentar problemes de conducta, de rendiment escolar, petites regressions (comportar-se com si fos més petit del que realment és)...

A Psigma, psicòlegs infanto-juvenils, treballem conjuntament amb pares i fills per tal de contrarestar els efectes negatius a nivell emocional i conductual d’aquestes crisis amb l’objectiu de disminuir l’ansietat del nen i de la família en general. Ajudem els pares a trobar les paraules més adients per tal de fer front a aquest esdeveniments de la forma més natural i adequada possible, a l’hora que intervenim amb els infants i adolescents per tal de que puguin trobar suport i un espai on expressar-se.

Conseqüències i suport davant malalties i trastorns del nen/a

Les hospitalitzacions de llarga estada poden tenir repercussió en l’aprenentatge, la relació amb els iguals, l’ansietat de separació dels progenitors… El nostre objectiu és ajudar el nen/a i la família a superar els hàndicaps de la tornada a la vida diària.

Moltes nens i adolescents que han estat hospitalitzats durant llargs períodes de temps presenten problemes en els aprenentatges, la relació amb els iguals i/o d’angoixa. Al mateix temps, creen un vincle molt fort amb els pares o cuidadors principals i poden arribar a presentar ansietat davant la separació d’aquestes persones.

Des de Psigma, l’objectiu que perseguim, és donar suport al nen i a la família per donar-los eines i estratègies que els permetin superar els handicaps als que s’han d’afrontar en la seva tornada a la vida diària. Així, depenen del cas, treballem l’autoestima, les habilitats socials, els problemes relacionats amb l’aprenentatge, les pors, angoixes... que poden anar sorgint durant el procés de reincorporació a les rutines diàries, així com també treballem sobre les repercussions psicològiques i emocionals derivades de les diferents malalties i dels nous hàbits que hagi d’adquirir el nen.

Problemes de relació familiar

Identificar els factors que influeixen en la mala relació familiar ens permet donar eines i estratègies a les famílies perquè puguin afrontar amb èxit diferents situacions.

A vegades, la relació entre pares i fills es troba alterada per diferents motius: temperament, estil educatiu dels pares, malalties, trastorns, problemes laborals, estrès... i causa un malestar molt gran en tots els membres de la família.

A Psigma, creiem que és molt important identificar, en cada cas, quins poden ser els factors que influencien en la mala relació familiar i treballem per donar eines i estratègies a la família per tal de que pugui fer front a les diverses situacions.

Enuresis i encopresis

Fer-se pipí o caca a sobre de manera voluntària o no pot incidir de manera molt negativa en la vida del nen/a i la seva família. La millor estratègia passa per un bon examen físic i psicòlogic dels nens.

L’enuresis i l’encopresis són trastorns de l’eliminació. Es defineix com “fer-se pipí o caca a sobre” tant de manera voluntària com involuntària. Així el nen, amb un nivell de desenvolupament que implica la capacitat per tenir control sobre els seus esfínters, realitza emissions d’orina o femta en llocs inadequats.

A Psigma, demanem primer de tot una avaluació física completa per tal de descartar que hi hagi algun problema orgànic que pugui impedir al nen de controlar els seus esfínters. Després realitzarem una avaluació acurada de la problemàtica de l’infant i la seva família i prendrem conjuntament amb ells les mesures més adequades.

Trastorn d’ansietat per separació

Mitjançant el reconeixement i la identificació de les reaccions físiques i els pensaments associats a la separació, ajudem els nens/es i les seves famílies a afrontar l’ansietat que genera separar-se de les figures de vinculació.

El trastorn d’ansietat de separació fa referència als nens que senten una por extrema a haver-se de separar de les seves principals figures de vinculació (pares, avis...), encara que sigui d’una manera molt puntual, com per exemple quan els pares han d’anar a treballar, ells han d’anar a l’escola, o els pares planegen una sortida nocturna.

A Psigma utilitzem la metodologia cognitiu – conductual per treballar aquesta problemàtica. Així, ajudem el nen/a a desenvolupar habilitats per reconèixer sentiments ansiosos relatius a la separació i a identificar les reaccions físiques que li ocasionen així com també habilitats per treballar els pensaments que tot això li genera. S’utilitzen tècniques de reforçament positiu, de relaxació, habilitats socials i emocionals per tal que el nen pugui mica en mica, fer front, a les diverses situacions temudes.