Obre menu

Tel. 620 756 015

info@aulapsigma.cat

Inici / Serveis de psicologia / Sexologia

Sexologia

Adolescència i sexualitat

La sexualitat es troba present durant tota la nostra vida, però és en l'adolescència quan es viu i es manifesta de forma diferent a altres etapes. En aquest període , com a conseqüència dels canvis biològics, sorgeixen sensacions i impulsos de tipus sexual. Aquests provoquen desitjos i necessitat de sentir plaer a través del nostre cos i del cos d'altres. És en aquesta etapa quan es consolida la nostra identitat i orientació sexual, per això és molt important reestructurar prejudicis, falses creences i mites per donar suport tant als adolescents com a la seva família.

És molt important l'educació sexual en aquest període ja que és quan se solen mantenir les primeres experiències sexuals. Perquè aquestes siguin sanes i positives cal resoldre dubtes sobre temes com els mètodes anticonceptius , les enfermetats de transmissió sexual i l'embaràs.

Dialogar obertament i proporcionar a l’adolescent orientació clara i verídica significa oferir la millor eina per enfrontar la seva situació de manera saludable, en el nostre equip de PSIGMA trobaràs aquest espai de suport, educació i sensibilitat per poder treballar sobre aquests temes i tractar-los d'una forma professional, agradable i sana.

Educació afectiva i sexual

La sexualitat és un sistema motivacional de l’ésser humà que influeix en els nostres pensaments, sentiments, comportaments i interaccions amb altres persones; per tant, influeix en el nostre desenvolupament personal i en la nostra salut -física, mental i emocional- al llarg de tota la nostra vida. És per això que resulta necessari adquirir una educació afectiva i sexual adequada a cada edat, integrant totes les àrees de la persona: fisiologia, emocions i sentiments, respecte, estatus i valoració social, entre d’altres.

La manca d’informació envers l’afectivitat i la sexualitat, reforçada pels missatges i normes que hem rebut i rebem constantment del nostre entorn,encara avui dia dificulten la consulta i resolució de molts problemes sexuals, conflictes interpersonals (gelosia, lluites de poder, dependència emocional, comunicació deficitària...) i/o amb nosaltres mateixos (baixa autoestima, ansietat, autoexigència, rigidesa...).

L’objectiu de l’educació afectiva-sexual en teràpia es basa en proporcionar informació vertadera i objectiva envers la sexualitat i les relacions, reestructurar aquells mites, falses creences, expectatives i actituds negatives que dificulten una vida sexual espontània i satisfactòria, així com identificar les pors, els desitjosi valors sexuals propis de cada persona;en definitiva, optimitzar els recursos que fomentin l’autoconeixement, la presa de decisions, el plaer, la intimitat, la comunicació i una resposta sexualpròpia, sana i positiva.

Orientació sexual

L’orientació sexual fa referencia a l’atracció emocional, romàntica, sexual i/o afectiva cap a una altra persona. Quan l’afectivitat es dirigeix a persones del mateix sexe es parla d’homosexualitat, quan es dirigeix a persones del sexe oposat, d’heterosexualitat i quan es dirigeix a persones del mateix sexe i del sexe oposat, bisexualitat. Aquesta orientació pot ser definitiva o bé pot canviar al llarg de la vida. En qualsevol cas, no és una opció, de manera que no pot ser escollida ni canviada a voluntat.

No obstant, no és infreqüent que algunes persones neguin, reprimeixen o es barallen amb els seus propis sentiments o rebre pressions del seu entorn, desencadenant conflictes, pors, malestar, psicosomatitzacions, ansietat, conductes autodestructives... La persona entra en una profunda crisi que sembla no tenir fi. L’atenció psicològica pot ser de gran ajuda al llarg de tot el procés, optimitzant la identificació, el reconeixement i l’acceptació dels propis sentiments i emocions, desenvolupant una vida sexual sana i promovent l’autonomia i l’autodeterminació de ser un mateix, lluny de la constricció.

A Psigma, els psicòlegs de Vic, Barcelona, Manresa i Girona s’han especialitzat en el tractament i assessorament d’aquestes situacions amb l’objectiu de que no es converteixin en una problemàtica que acabi generant un gran malestar i interferència a la vida de les persones.

Problemes sexuals

Conegueu els diferents problemes sexuals que tractem a la web de Psigma:

Assessorament en mètodes anticonceptius

Un dels punts a treballar amb adolescents i que és fonamental per encarar positivament l’inici de les relacions sexuals és informar deguda i científicament a la persona sobre quins mètodes anticonceptius existeixen, les avantatges i inconvenients associades a aquests mètodes i assessorar de forma professional i individualitzada a la persona perquè esculli la millor manera de protegir-se davant de les relacions sexuals. Aquest és un tema del que se’n parla a l’escola, amb els amics, a casa, però a PSIGMA volem promoure una educació en mètodes anticonceptius personalitzada i adequada ja que hi ha àmbits on la persona no parla lliurement i no expressa les seves inseguretats, pors o preferències. Amb el nostre equip de psicòlegs, l’adolescent troba una ajuda professional però molt propera on pot explicar la seva experiència personal i nosaltres l’ajudarem amb els dubtes o preguntes que pugui tenir sobre aquest tema, de manera simple i oberta, buscant sempre que l’adolescent resolgui els seus dubtes i gaudeixi d’una sexualitat intel·ligent i plena.

El descobriment del sexe, la masturbació

Durant l’adolescència el cos es desenvolupa i pateix uns canvis molt evidents i profunds que projecten a la persona cap a noves etapes, una d’aquestes etapes és el propi descobriment sexual, la persona adolescent té impulsos sexuals, se sent atreta per altres persones i necessita canalitzar aquestes sensacions. Una forma molt sana d’iniciar-se sexualment és a través del propi descobriment del cos, la masturbació és una molt bona manera per saber què t’agrada, de quina manera acariciar-te i de conèixer cadascuna de les parts i sensacions del propi cos. Iniciar-se en la masturbació d’una manera sana i sense tabús és un dels factors principals per al desenvolupament d’una sexualitat positiva. Hi ha moltes idees errònies en relació a la masturbació per això hem creat aquest espai per poder parlar-ne directament i sense vergonyes i ajudar a l’adolescent a iniciar-se en el sexe de la millor manera possible, amb informació verídica i parlant-ne obertament.

El petting i la primera vegada

Aquesta etapa de l’adolescència sol incloure el moment d’inici en la sexualitat compartida amb una altre persona, no podem fixar edats o moments per aquesta primera relació sexual ja que cada persona és diferent, però és un bon moment per parlar-ne. Normalment l’atracció envers una altre persona és el motor que inicia l’apropament, és molt bo que l’adolescent sigui conscient de tot el que implica una relació intima envers una altre persona i que quan sigui el moment ho afronti amb una bona base de coneixement, en plenitud de capacitats i voluntat de fer-ho, podent triar què vol fer i amb qui. El petting és una bona manera d’ inici sexual en els adolescents, comprèn el que és acariciar-se, tocar-se, masturbar-se, fer sexe oral, però sense penetració. La primera vegada sol ser quan es té sexe amb penetració. Malauradament hi ha molts adolescents que no estan preparats o que quan tenen sexe no respecten el que ells voldrien per pors, inseguretats o falta d’informació i confiança, és un dels objectius de Psigma poder parlar d’aquest moment i treballar-lo amb la persona perquè estigui preparada i esculli el que vol i que l’inici de les relacions sexuals sigui positiu i bonic.

Les infeccions de transmissió sexual

Un dels problemes associats al sexe i que és motiu freqüent de consulta és la possibilitat de contagi d’innumerables malalties de transmissió sexual, malauradament quan arriben a la consulta moltes vegades ja s’han contagiat. És un objectiu molt important per nosaltres promoure l’assessorament positiu en el coneixement d’aquestes enfermetats i dels mètodes per a poder prevenir-les o afrontar-les. Abans de tenir relacions o en iniciar-les és un moment idoni per parlar-ne i treballar-ho positivament, donant eines als nostres adolescents per protegir-se i estar molt informats dels riscos i problemes que poden tenir.

L’embaràs, l’embaràs no desitjat i l’abort

Quan una adolescent es queda embarassada normalment sol ser un embaràs no desitjat. L’embaràs es produeix per no haver posat el mètodes anticonceptius adequats o haver-los fet servir malament. També en alguns casos, falla l’anticonceptiu. En aquest cas ja no es pot fer prevenció, sinó que s’ha d’afrontar el que ha passat. És molt important tenir el suport adequat ja que la manera d’afrontar-ho pot resoldre el problema amb el mínim patiment o pot convertir-lo en un problema amb molt malestar per al futur. La intervenció positiva de la família és un pilar fonamental per aquest moment de crisi, per donar suport i ajudar a encaminar el procés de la millor manera. En aquests casos a Psigma trobareu un equip de terapeutes experts que us poden guiar i assessorar per resoldre-ho de la manera més adient, tirant endavant l’embaràs o no, buscant la millor solució i preparant a les persones implicades per poder afrontar la decisió amb seguretat, responsabilitat i creixement.

L’assetjament i l’abús sexual

Aquest és un tema molt delicat i més freqüent del que pensem, malauradament hi ha persones que han sigut víctima o ho són d’assetjament sexual o d’abús sexual. L’assetjament és un comportament sexual invasiu que fa una persona respecte d’una altra sense el seu consentiment, a través de gests verbals i no verbals i accions que tenen com a objectiu sexual a la persona assetjada. L’abús sexual es refereix a un acte sexual no consentit. Qualsevol contacte sexual no voluntari ni consentit és un abús sexual. A psigma treballem amb persones que han tingut experiències d’assetjament i abús, per ajudar-les psicològicament. També fem prevenció, explicant a l’adolescent els seus drets, ajudant a entendre i a dotar d’habilitats per afrontar i capacitar a la persona i al seu entorn per fer front a aquestes situacions de vulnerabilitat, estar atents a canvis de conducta i actitud i ajudar a denunciar situacions d’abús si es produeixen.