Obre menu

Tel. 620 756 015

info@aulapsigma.cat

Inici / Serveis de psicologia / Orientació escolar i acadèmica

Orientació escolar i acadèmica

Ajudem els nois/es que han finalitzat ensenyament bàsics o comuns a ajustar les seves expectatives laborals en relació als seus interessos vocacionals, preferències, habilitats i coneixements.

A Aula Psigma oferim servei integral a les escoles i centres d’ensenyança, i per tant orientem i acompanyem a l'alumne en l'elecció de la seva futura professió tenint en compte les seves habilitats, capacitats, preferències, competències, etc.

En què consisteix aquest servei?

El servei d'orientació escolar i/o acadèmica ensenya als alumnes a ajustar les seves expectatives laborals en relació als seus interessos vocacionals, preferències, habilitats i coneixements, així com a les demandes del mercat laboral.

A qui es dirigeix?

Habitualment, aquest servei es dirigeix a joves que han finalitzat ensenyaments bàsics o comuns i desitgen continuar amb una formació especialitzada.

Per a què serveix?

L'orientació inclou informació sobre sortides laborals, professionals i diferents tipus de formació reglada o de reciclatge, basant-se en els interessos i aptituds personals que tinguin els alumnes.

D'aquesta manera es vol promoure una elecció adequada, no imposada ni basada en informació distorsionada que s’hagi pogut rebre, ja que això podria comportar l’assumpció de conceptes erronis sobre algunes ocupacions (accés a les mateixes, les seves sortides,etc.) i conduir moltes vegades al fracàs escolar i laboral, doncs s’ignoren les pròpies capacitats i potencialitats de l‘alumne.

Tenint en compte que aquesta tasca proporciona ajut als alumnes en l'elecció d'una professió i que es basa en l’autoconeixement del propi subjecte i del seu entorn, presenta gran transcendència pel futur professional de l'estudiant i es recomana que no es limiti a moments puntuals, sinó que pugui ser proporcionada al llarg del transcurs educatiu.

Es pretén promoure una elecció adequada, no imposada ni basada en información distorsionada que s’hagi pogut rebre que pot conduir moltes vegades al fracàs escolar ja que s’ignoren les pròpies capacitats i potencialitats de l’alumne.

Fases del procediment

Així doncs, des de Psigma portem a terme processos d’orientació vocacional que consisteixen en la realització de les següents fases:

1- Entrevistes semiestructurades individuals amb l’alumne o alumnes participants

En els casos on s’enfoqui el procediment de forma particular es realitzaran entrevistes individuals amb el subjecte, on es farà el recull de tota la informació que té a veure amb les seves expectatives i interessos professionals i on es determinaran quins seran els objectius del procés d’orientació. D’altra banda, quan el centre educatiu requereixi d’un assessorament i/o formació d’aplicació col·lectiva per a l’alumnat, es procedirà a l’aplicació d’un programa d’intervenció grupal dissenyat en funció de les necessitats i mancances detectades per part dels mateixos.

2- Administració d’instruments estandaritzats o psicotècnics

Es valorarà per a cada cas particular, quins instruments estandaritzats o psicotècnics s’administraran al llarg del procés (principalment utilitzem tests que mesuren la intel·ligència general, les aptituds, la personalitat i els interessos i preferències de la persona).

3- Entrevista de devolució oral

Finalment, es conclourà el procediment realitzant una entrevista de devolució oral individual amb cada alumne/a on es detallaran quins són els resultats obtinguts en les proves psicotècniques administrades i on es procediran a valorar quins són els recursos que precisa la persona i/o el seu entorn, ajudant-lo a trobar els més adequats per a ell i donant-li eines per a què els pugui posar en funcionament.

4- Redacció d’un informe d’orientació acadèmica (opcional)

Per a aquells que així ho sol·licitin, se’ls elaborarà un informe confidencial amb el resultat del procés d’orientació acadèmica-professional, que inclourà un anàlisi exhaustiu de la informació treballada, la interpretació dels resultats obtinguts en les diferents proves psicomètriques, les indicacions pertinents de millora i aspectes a treballar i recomanacions futures.

Quan dura tot el procediment?

La mitjana del procés d'orientació escolar individual recomanat és d’entre 4 i 6 sessions, doncs sempre es pot adaptar en funció de la concreció que vulgui el subjecte demandant de l'orientació.