Obre menu

Tel. 620 756 015

info@aulapsigma.cat

Inici / Serveis de salut / Dietètica i nutrició

Dietètica i nutrició

Nutrició i dietètica primera infància

Introducció

L’infant, des que és nadó fins que té tres anys d’edat, ha d’aprendre a mamar, tastar, mastegar, empassar i manipular aliments i també a descobrir diferents olors, gustos i textures, amb la finalitat d’incorporar-se, a poc a poc, a l’alimen­tació familiar.

L’educació de la conducta alimentària en aquesta franja d’edat té l’objectiu d’aconseguir, a més d’un bon estat nutricional, l’aprenentatge d’hàbits alimentaris saludables

Problemàtiques

L’alimentació adequada de l’infant a partir de l’any d’edat i fins als tres anys es basarà en una proposta alimentària variada, suficient, equilibrada i individualitzada, d’acord amb la pròpia constitució del nen o nena i les indicacions pediàtriques.

Cal tenir present però que no tots els infants mengen la mateixa quantitat d’aliment, i per tant, no és bo comparar-los entre ells. Cada nen o nena té unes necessitats diferents que, a més, varien al llarg del temps.

Per tant, uns de les problemàtiques més comunes que ens trobem en aquesta franja d’edat són:

 • Inapetència: “No tinc gana”, “ no vull menjar”, “això no m’agrada” són algunes de les frases que preocupen a molts pares quan els seu fill/a no vol menjar. Però és necessari diferenciar entre la inapetència recent (és la que apareix quan hi ha una malaltia, i el més probable és que desapareix quan es resol el quadre) de l’habitual (que normalment són mals hàbits que cal corregir) de l’habitual.
 • Sobrealimentació: és considera quan es realitza una ingesta excessiva de menjar. Molts pares i mares ignoren els signes de sacietat i normalment tendeixen a sobrealimentar els seus fills
 • Aversions i les preferències alimentàries: són determinants en el comportament alimentari dels nens, perquè si algun aliment no els hi agrada tendiran a no menjar-lo. Probablement el determinant principal del que es mengi és l’accessibilitat a determinats aliments, però al marge d’ells es poden observar la influència de factors biològics, econòmics , psicològics, socials i culturals.
 • Al·lèrgies alimentàries: es produeixen per un error del sistema immunitari (de defensa) quan detecta l’aliment com una substància perjudicial per a l’organisme i respon davant la seva ingesta. Les mes habituals són a l’ou, a la llet, als fruits secs,...
 • Intoleràncies alimentàries: és quan un aliment no és tolerat o assimilat per l’organisme, generalment degut a un problema fisiològic, com una manca digestiva, enzimàtica o metabòlica. Aquest aliment en general, s’eliminarà per el tub digestiu sense haver estat digerit, amb conseqüències negatives per a l’organisme.
 • Alimentacions alternatives: són aquelles dietes que es realitzen fora del context habitual (patró mediterrani) com podrien ser la vegetariana, macrobiòtica, frugívora, crudivora, etc. Des de Psigma volem donar informació al detall per fer que aquests estils de dieta també es puguin adaptar a les necessitats nutricionals dels infants.

La metodologia que utilitzem a PSIGMA per treballar cada problemàtica es podria resumir en els següents punts:

 • Una història clínica i dietètica ben detallada
 • Consideracions alimentàries en funció de l’edat (necessitats energètiques, calendari d’incorporació de nous aliments, combinacions dels aliments,...)
 • Proposta de planificació individualitzada de menús setmanal
 • Consells generals d’higiene (abans, durant i després de la preparació d’aliments)
 • Aliments de risc

El servei de Nutrició i Dietètica a la primera infància de Psigma ofereix també

 • Servei d’assessorament a les famílies (planificacions alimentàries familiars)
 • Servei de xerrades, tallers i conferències d’informació i prevenció a centres docents i no docents.

Senyals i signes d’alerta

Indicadors per evaluar les practiques d’alimentació del lactant i del nen petit. (Document de la OMS, Organització Mundial de la Salut )

Nutrició i dietètica etapa escolar

Introducció

Una alimentació saludable i equilibrada és fonamental per a l’estat de salut dels infants i és determinant per un correcte funcionament de l’organisme, bon creixement i òptima capacitat d’aprenentatge i un correcte desenvolupament psicomotor.

Uns mals hàbits alimentaris a l’edat escolar solen estar relacionats amb molts factors. A Auls Psigma volem ser una eina eficaç per els nens/es, pares i educadors per proporcionar la informació i coneixements dietètics necessaris per a la promoció d’una alimentació adequada i estils de vida saludables.

Problemàtiques:

L’edat escolar és una etapa molt importants de la vida. Està demostrat que la dieta i els hàbits alimentaris tenen una gran influència sobre la salut, no sols a curt termini sinó també a llarg plaç. És precisament aquesta etapa on es configuren els hàbits alimentaris i “el que es mengi avui determinarà el seu futur”.

A Aula Psigma, el servei de nutrició i dietètica en l’etapa escolar treballa diferents problemàtiques, patologies i trastorns com poden ser:

 • Sobrepès i obesitat infantil. La seva incidència en l'última dècada està augmentant d'una manera alarmant i preocupant .Els nens amb sobrepès i obesitat es troben en una situació de risc ja que poden patir malalties com la diabetis, hipertensió, problemes de cor, problemes ortopèdics de peus i columna vertebral, depressió, trastorns psicològics etc... i tot això afecta la seva qualitat de vida i representa una greu amenaça per a ells de cara al futur.
 • Aversions i les preferències alimentàries són determinants en el comportament alimentari dels nens, perquè si algun aliment no els hi agrada tendiran a no menjar-lo. Probablement el determinant principal del que es mengi és l’accessibilitat a determinats aliments, però al marge d’ells es poden observar la influència de factors biològics, econòmics , psicològics, socials i culturals.
 • Diabetis infantil: es produeix per tenir una insuficients quantitats d’una hormona anomenada insulina, que és necessària per normalitzar el nivell de sucre (glucosa) en la sang, per aquest motiu, el nen/a diabètic té uns nivells de glucosa en sang (glucèmia) superiors als normals.
 • Celiaquia: és una malaltia on hi ha una intolerància al gluten de caràcter permanent que provoca, en individus genèticament predisposats, una atròfia de les vellositats de l’intestí prim que afecta la capacitat d’absorbir els nutrients dels aliments. La ingesta de gluten en persones celíaques, encara que sigui en molt poca quantitat, provoca una reacció immunitària adversa.
 • Al·lèrgies alimentàries: es produeixen per un error del sistema immunitari (de defensa) quan detecta l’aliment com una substància perjudicial per a l’organisme i respon davant la seva ingesta. Les mes habituals són a l’ou, a la llet, als fruits secs,...
 • Intoleràncies alimentàries: és quan un aliment no és tolerat o assimilat per l’organisme, generalment degut a un problema fisiològic, com una manca digestiva, enzimàtica o metabòlica. Aquest aliment en general, s’eliminarà per el tub digestiu sense haver estat digerit, amb conseqüències negatives per a l’organisme.
 • Malalties inflamatòries intestinals: són causades per una inflamació crònica a l’intestí que provoca, entre altres símptomes, dolors abdominals, diarrea, rectorràgia i pèrdua de pes. Els infants que les pateixen requereixen de controls mèdics periòdics, i han de rebre un tractament farmacològic de per vida. Les més comuns són la Malaltia de Chron i la Colitis Ulcerosa.
 • Anèmia: es caracteritza per una disminució del número de glòbuls vermells en sang, que són els encarregats de transportar l’oxigen a tots els òrgans del cos, gracies a l’hemoglobina que contenen. Quan la quantitat d’hemoglobina es presenta més baixa del compte en un anàlisi de sang, significa que el nen/a pateix anèmia.
 • Restrenyiment: s’entén com la dificultat a l’evacuació de les femtes. Les deposicions a més d’escasses són dures i difícils d’expulsar. Es tracta d’un símptoma freqüent a la infància i un motiu freqüent a les consultes de nutrició i dietètica.

Senyals i signes d’alerta

Nutrició i dietètica adolescencia i juventut

Introducció

L’adolescència és una etapa marcada per el gran creixement físic. Aquest fet comporta un estat de debilitat orgànica i cansament. Alhora també hi ha un desgast intel·lectual molt important. D’aquests fets podem entendre la importància d’augmentar les aportacions energètiques i de nutrients i assegurar així el millor desenvolupament.

Problemàtiques

L’adolescència és moment de grans canvis físics i psicològics. Aquests canvis afavoreixen en els adolescents sentiments de gran confusió que els porten a qüestionar tot allò que fins ara els era vàlid, inclosa l’alimentació.

A Aula Psigma, oferim assessorament nutricional i dietètic per tractar diferents problemàtiques, patologies i trastorns com poden ser:

Trastorns de conducta alimentària (TCA), són un grup de trastorns mentals caracteritzats per una conducta alterada davant la ingesta alimentària. Aquesta alteració comporta com a conseqüència problemes físics o del funcionament psicosocial de l’adolescent.

Els més coneguts són:

 • Anorèxia nerviosa, la persona que la pateix desitja estar més prim/a, sent una por terrible a l’augmentar de pes o engreixar-se i està excessivament preocupat/da per la seva silueta. Com a conseqüència presenta conductes anormals respecta a la dieta, el pes i el volum i les siluetes corporals. Tot associat a una greu alteració de la percepció de la imatge corporal. Per aquest motiu, la persona pot veure’s desproporcionat/da, encara que tingui un baix pes el que és considerat normal per ell/a
 • Bulímia nerviosa, és aparentment un trastorn oposat a l’anorèxia nerviosa. Es caracteritza per episodis de gran velocitat alimentària (afartaments) acompanyats de conductes purgatives (vòmits, laxants, etc.) i restriccions alimentàries, amb l’objectiu de compensar els excessos alimentaris. El menjar que solen ingerir en aquests moments de voracitat és altament calòric. El que la pateix es sent incapaç de controlar aquests episodis i els viu amb ansietat, seguida d’intensos sentiments de culpa.
 • Trastorn per afartament: més freqüent i emergent. Es caracteritza per la ingesta de grans quantitats de menjar, i com a conseqüència immediata apareix el sobrepès i l’obesitat i tots els riscs que, a nivell de salut, se li associen (diabetis, hipertensió, hipercolesterolèmia, etc.)
 • Ortorèxia: obsessió per l’exercici físic
 • Vigorexia: obsessió per al menjar sa

La metodologia de tractament en els TCA és multidisciplinar, ja que el millor tractament és un treball global on :

 • la psicoteràpia individual ajuda a l’adolescent a percebre les situacions d’una manera positiva i no condicionada per el seu físic.
 • el tractament dietètic ofereix les mesures i pautes sobre l’alimentació i els hàbits alimentaris
 • el tractament farmacològic s’ha de considerar en aquells casos on no és suficient l’ajuda psicològica i dietètica.

Sobrepès i obesitat. La seva incidència en l'última dècada està augmentant d'una manera alarmant i preocupant .Els adolescents que ho pateixen es troben en una situació de risc ja que poden patir malalties com la diabetis, hipertensió, problemes de cor, problemes ortopèdics de peus i columna vertebral, depressió, trastorns psicològics etc... i tot això afecta la seva qualitat de vida i representa una greu amenaça per a ells de cara al futur.

Diabetis: es produeix per tenir una insuficients quantitats d’una hormona anomenada insulina, que és necessària per normalitzar el nivell de sucre (glucosa) en la sang, per aquest motiu, l’adolescent diabètic té uns nivells de glucosa en sang (glucèmia) superiors als normals.

Celiaquia: és una malaltia on hi ha una intolerància al gluten de caràcter permanent que provoca, en individus genèticament predisposats, una atròfia de les vellositats de l’intestí prim que afecta la capacitat d’absorbir els nutrients dels aliments. La ingesta de gluten en persones celíaques, encara que sigui en molt poca quantitat, provoca una reacció immunitària adversa.

Al·lèrgies alimentàries: es produeixen per un error del sistema immunitari (de defensa) quan detecta l’aliment com una substància perjudicial per a l’organisme i respon davant la seva ingesta. Les mes habituals són a l’ou, a la llet, als fruits secs,...

Intoleràncies alimentàries: és quan un aliment no és tolerat o assimilat per l’organisme, generalment degut a un problema fisiològic, com una manca digestiva, enzimàtica o metabòlica. Aquest aliment en general, s’eliminarà per el tub digestiu sense haver estat digerit, amb conseqüències negatives per a l’organisme.

Malalties inflamatòries intestinals: són causades per una inflamació crònica a l’intestí que provoca, entre altres símptomes, dolors abdominals, diarrea, rectorràgia i pèrdua de pes. Els infants que les pateixen requereixen de controls mèdics periòdics, i han de rebre un tractament farmacològic de per vida. Les més comuns són la Malaltia de Chron i la Colitis Ulcerosa.

Anèmia: es caracteritza per una disminució del número de glòbuls vermells en sang, que són els encarregats de transportar l’oxigen a tots els òrgans del cos, gracies a l’hemoglobina que contenen. Quan la quantitat d’hemoglobina es presenta més baixa del compte en un anàlisi de sang, significa que el nen/a pateix anèmia.

Restrenyiment: s’entén com la dificultat a l’evacuació de les femtes. Les deposicions a més d’escasses són dures i difícils d’expulsar.

Senyals i signes d’alerta

Guia per a les famílies. Quan els trastorns alimentaris entren a casa. (Document elaborat per l’Associació contra l’Anorèxia i Bulímia)

Quin és el nostre mètode?

La nostra metodologia es basa en la combinació única dels aliments, sense considerar la utilització de productes addicionals.

A partir d’un  qüestionari complet i sistemàtic, podrem conèixer els seus hàbits (què menja, com mena, amb qui menja) i aspectes fisiopatològics. Mitjançant un estudi exhaustiu de la composició corporal (utilitzant la última tecnologia en bioimpedància) coneixerem la seva composició corporal i despesa energètica.

I a partir d’aquesta informació elaborarem el Pla d’Actuació Nutricional més adequat per a cada cas complementant-ho amb un seguit d’orientacions i recomanacions bàsiques.

Oferint sempre flexibilitat i personalització de la dieta i seguiment periòdic consensuat amb el pacient per valorar l’efectivitat de les pautes d’alimentació prescrites.

El servei de Nutrició i Dietètica de Psigma ofereix també una àrea de prevenció i educació que inclou:

 • Servei d’assessorament a les famílies (planificacions alimentàries familiars)
 • Servei de xerrades, tallers i conferències d’informació i prevenció a centres docents i no docents.
 • Sessions grupals d’educació alimentària i tractament conductual per adolescents.

Perquè som diferents?

No ens conformem únicament a trobar solucions per a problemes de salut puntuals sinó que mirem per el futur dels nostres pacients i les seves famílies. Els canvis que es proposem solen revertir en una millora de l’estil de vida en el si de la família i per tant constitueixen una saludable aposta per el futur.